Palivové dřevo od www.palivokomplet.cz

Hromadka_palivove_drevo

Hromádka palivové dřevo

Palivové dřevo je mnoha lety prověřené, v současnosti stále velice populární a žádaný topný materiál. Jedná se o obnovitelný zdroj paliva, který je proti jiným druhům paliv jako uhlí stále cenově příznivější. Ani ekologická zátěž palivového dřeva není tak vysoká jako u zmíněného uhlí. Rovněž porovnání ceny v poměru k výhřevnosti je pro palivové dřevo příznivý. Štípané dřevo je velmi výhřevné a v současnosti pro potřeby vytápění i jedno z nejlevnějších paliv vůbec. Díky tomu je tento druh paliva u široké veřejnosti stále velice oblíbený a jeho prodej má vrůstající tendenci. Pokud však používáte k vytápění prostor či budov primárně jiné palivo (plyn, elektrika, …) a disponují-li tyto kotlem nebo krbem, může být palivové dřevo velice vhodným a levným doplňkovým palivem. Vhodnou kombinací vytápěcích metod pak lze dosáhnout výrazné úspory na topných nákladech.

palivove_drevo_celne

Palivové dřevo čelní pohled

Z hlediska zátěže životního prostředí, tedy z tzv. ekologického hlediska je palivové dřevo vůči přírodě šetrnější než např. hnědé uhlí. Nutno však podotknout, že oba tyto palivové materiály mají totožnou výhřevnost. Výhřevnost palivového dřeva pozitivně ovlivňuje jeho vlhkost. V tomto případě platí jednoduché pravidlo – čím je dřevo sušší, tím je jeho výhřevnost větší. Obecně se doporučuje používat k topení dřevo s maximální vlhkostí do 20%. Vyšší výhřevnosti a tedy celkové efektivity spalování palivového dřeva lze dále dosáhnout jeho použitím v zplynovacích kotlích a krbech. S ohledem na požadavek nejvyšší vlhkosti dřeva se doporučuje objednávat tento druh paliva s dostatečným předstihem před začátkem topné sezony. Uložením palivového dřeva ve vhodných skladovacích prostorách snížíte mnohdy výrazným způsobem jeho vlhkost a zkvalitníte jej tak pro budoucí spalovací proces.

Jak ovšem postupovat pokud máte zájem o topení palivovým dřevem a nedisponujete potřebnými skladovacími prostory nebo se nepodařilo dřevo včas vysušit? Nejvhodnější alternativou za palivové dřevo jsou dřevěné brikety. Těmito briketami lze topit ve všech druzích kotlů, kamen i krbů, které spalují palivové dřevo. Pokud se tedy rozhodnete pro objednávku briket namísto dřeva, měli byste vědět, že jedna tuna dřevěných briket dokáže nahradit 4 prm palivového dřeva (1 prm /prostorový metr/ = 1x1x1 metr dřeva)

hromada_palivoveho_dreva
kontejner_palivoveho_dreva
kontejnery_palivoveho_dreva
Objednat v eshopu