Pelety od www.palivokomplet.cz

hromadka_drevenych_pelet

Hromádka dřevěných pelet

Pelety jsou označovány jako moderním ekologické biopalivo. Proč tomu tak je? Pelety obsahují velké množství energie (zhruba 5 kW/kg). Díky tomu má tento druh paliva vysokou výhřevnost. Během téměř dokonalého spalovacího procesu se nevytváří kouř a škodliviny. Vzniká jen oxid uhličitý (CO2), vodní pára a nepatrné množství popela. Z jedné tuny pelet vznikne zhruba 5 kg popela, který se dá použít jako kvalitní zahradní hnojivo. Tím využijete pelety na sto procent a beze zbytku. Není tedy pochyb o tom, že se jde o velice efektivní druh paliva pro vytápění nejen domácností. Jedná se tedy o velice šetrné palivo, které je ohleduplné k životnímu prostředí.popel z pelet

Materiál pro výrobu pelet tvoří dřevní nebo zemědělské zbytky, drcený papír a jiné agromateriály. Proces výroby pelet se označuje jako peletování. Jedná se o lisování zmíněných dřevních nebo zemědělských zbytků pod velmi vysokým tlakem a za vysoké teploty (okolo 100o C). Díky tomu se z použitých ekomateriálů uvolní celulóza, jež vše velmi kvalitně slepí aniž by bylo nutné do lisované směsi přidávat další chemická lepidla nebo pojiva. Pelety se lisují nejčastěji na kulaté matrici, čímž vznikají válečky o průměru okolo šesti mm a délce v rozmezí od 5 do 30 mm v závislosti na použité matrici.

Pelety lze použít pro topení v široké škále kamen a kotlů na tuhá paliva určených k vytápění domácností i velkých budov. Důvodů k jejich nákupu je celá řada. Tím největším je podle nás velmi vysoká energetická účinnost pelet. Jejich výhřevnost se pohybuje mezi 16 až 18 MJ/kg. To znamená, že proces jejich spalování je velice efektivní s minimálními zbytky (popelem) a maximální šetrností k životnímu prostředí. Díky tomu se jedná o palivo s výborným poměrem ceny a výkonu. Manipulace s peletami je čistá, velmi jednoduchá a vhodná pro automatizaci procesu vytápění. Neopomenutelným faktem je i skutečnost, že se jedná o produkt z obnovitelných zdrojů.

Selekce_dreva

Selekce dřeva, v pozadí zemědělský traktor

Vstup do eshopu

Pelety papírové